Take a fresh look at your lifestyle.

PENDAFTARAN MURID TINGKATAN 2, 3, 4 DAN 5 TAHUN 2021

190

Sila rujuk maklumat lain berkaitan pendaftaran murid tingkatan 2, 3 ,4 dan 5 tahun 2021 pada booklet pendaftaran murid 2021 di bawah.

Booklet Pendaftaran Murid Lama SESTA

Makluman berkaitan bayaran yuran makan asrama :

Surat Kutipan Yuran Makan Asrama 2021

Makluman berkaitan bayaran yuran koperasi :